Hotline: Mr Minh: 0906 811 856
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà Công ty Xe Điện SSC đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng tại Công ty. Chính sách đó được chúng tôi triển khai như sau:

– Công ty Xe Điện SSC hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. – Công ty Xe Điện SSC rất trân trọng sự quan tâm đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Công ty chúng tôi  đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc , Chúng tôi chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này.

– Chúng tôi cũng lưu trữ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến Công ty Xe Điện SSC. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi mua hàng hóa tại Công ty , nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

1. Phạm vi sử dụng thông tin

Những thông tin thu thập trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

– Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý,Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công ty Xe Điện SSC.

2. Cam kết Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của Công ty Xe Điện SSC vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Công ty Xe Điện SSC.

3. Thông tin liên hệ 

Công ty Xe Điện SSC rất quan tâm đến quyền lợi của Quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi mail về địa chỉ : info@sscgroup.com.vn

Chính sách bảo mật thông tin
4 (80%) 1 vote[s]
-